Didactisch onderzoek (het Drempelonderzoek)

Didactisch onderzoek (het Drempelonderzoek)

Het kan voorkomen dat een leerling nauwelijks vooruitgang boekt op didactisch vlak. Om inzicht te krijgen in het huidige didactische niveau van de leerling, kan een onderzoek worden afgenomen.

Inhoud van het onderzoek
Het Drempelonderzoek bestaat uit vijf onderdelen:

  1. technisch lezen
  2. taalverzorging
  3. woordenschat
  4. begrijpend lezen
  5. rekenen

Afname onderzoek
Circa 2,5 uur

Aanmelding
Klik hier om naar de aanmeldformulieren te gaan.