Rots en Water

Rots en Water

Rots en Water is een psycho- fysieke training. Dit houdt in dat startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangeleerd. Het is een sociale-competentietraining, waarin de leerling bewust wordt van zijn of haar eigen kracht en waarin de leerling zijn of haar eigen sociale vaardigheden in diverse situaties verder kan ontwikkelen. Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn de omgang met pesten, de preventie van geweld en van seksueel geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema's.

Doelgroep
De Rots en Water training is een training voor kinderen en adolescenten van 9 tot en met 17 jaar.

Opzet
Door allerlei fysieke, mentale en sociale activiteiten worden de jeugdigen ervan bewustgemaakt dat zij steeds weer een keuze kunnen maken tussen een harde "rotsopstelling" of een zachte "wateropstelling" dan wel een mengeling daarvan.

Duur/frequentie
Rots en Water training bestaat uit 8 bijeenkomsten van één uur. De training wordt op één moment in de week gegeven. In schoolvakanties en op nationale feestdagen komen de bijeenkomsten te vervallen.

Aanmelding training
Klik hier voor het intakeformulier