Nieuw! Training On the Socials
23 May, 2023

Nieuw! Training On the Socials

Nieuw in het aanbod van Expertisecentrum Eenheid Zorg: de klassikale training On the socials!

Jongeren brengen veel tijd door op sociale media en de online leefwereld neemt een steeds belangrijkere plaats in. Deze (deels onzichtbare) wereld biedt vele kansen, maar kent soms ook een keerzijde. Wat zich afspeelt online komt vaak ook de school binnen en kan invloed hebben de onderlinge relaties en schoolprestaties.

De training On the socials laat leerlingen kritisch kijken naar hun eigen online gedrag en zorgt voor bewustwording rondom de positieve én negatieve kanten van sociale media. De thema’s die aan bod komen zijn online identiteit, online grenzen en online groepsdruk. De klassikale training bestaat uit vier bijeenkomsten van 1 uur en is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 14 jaar. Ga voor aanmelden, kosten en meer informatie naar www.expertisecentrumrotterdam.nl/aanbod/training/on-the-socials.

Lees meer
De krachten bundelend naar sociale veiligheid in het Rotterdamse voortgezet onderwijs
22 May, 2023

Vanuit Expertisecentrum Eenheid Zorg vond in de periode 2020-2023 het project ‘De krachten bundelend naar sociale veiligheid in het Rotterdamse voortgezet onderwijs’ plaats. Het project is een samenwerking tussen LMC-VO, Yulius, Koers VO, BOOR, CVO, EUR, De Waag en gemeente Rotterdam.

Lees meer
Feestelijke opening OPDC Noord en Expertisecentrum Rotterdam
17 Feb, 2023

In december 2022 zijn het OPDC Noord en het Expertisecentrum verhuisd van Slaak 45 naar 1e Pijnackerstraat 64/ Zaagmolenstraat 91. De nieuwe locatie in het Oude Noorden van Rotterdam biedt ruimte aan 40 leerlingen en 34 medewerkers. Het nieuw ingerichte gebouw is licht en inspirerend ingericht, met als thema ‘bloei’. Circa 140 genodigden waren donderdag 16 februari aanwezig bij de feestelijke opening van het gebouw door Marieke Dekkers, voorzitter van het college van bestuur van Koers VO en Lorenzo Civile, voorzitter van het college van bestuur van LMC Voortgezet Onderwijs.

Lees meer
Wij lopen mee met de nacht van de vluchteling 2022!
16 Jun, 2022

Wij gaan de uitdaging aan en lopen in het weekend van 18-19 juni mee met de Nacht van de Vluchteling omdat we onszelf willen uitdagen voor een goed doel! Doneer ook!

STICHTING VLUCHTELING

Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld en onderdrukking is het hoogste aantal ooit; 82,4 miljoen mannen, vrouwen en kinderen. 1 op de 100 mensen wereldwijd is op de vlucht. Stichting Vluchteling biedt als noodhulporganisatie sinds 1976 wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood bieden we levensreddende noodhulp als medische zorg, voedsel en schoon water. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op ons rekenen, bijvoorbeeld met onderwijs.

Lees meer
Nationaal Programma Onderwijs
07 Mar, 2022

Ondersteuning Eenheid Zorg bij NPO-interventies

Scholen hebben in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs interventies in hun plannen opgenomen waarbij de Eenheid Zorg kan ondersteunen. Eenheid Zorg biedt leerlingen nieuwe kansen door te werken aan het inzicht in hun mogelijkheden en het versterken van hun vaardigheden.

Daarvoor hebben wij aanbod op het gebied van:

  • De sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
  • (Extra) inzet van personeel en ondersteuning

Heb je interesse in de genoemde items neem dan contact op met Stephanie Boutkan (SBoutkan@lmc-vo.nl)

Lees meer
PROJECT: SOCIALE VEILIGHEID
03 Dec, 2021

De krachten bundelend

De toename van geweldsincidenten onder jongeren vraagt om een gezamenlijke aanpak van gemeente en onderwijs (en haar partners). Vanuit Eenheid Zorg heeft LMC-VO dit opgepakt.

In het Eenheid Zorg-project ‘De krachten bundelend naar sociale veiligheid in het Rotterdamse voortgezet onderwijs’ werkt LMC-VO samen met (o.a.) CVO, BOOR, Yulius, De Waag, Erasmus Universiteit Rotterdam en Gemeente Rotterdam. Het centrale doel van het project is het versterken van de sociale veiligheid in en rondom Rotterdamse vo-scholen. In het schooljaar 2020 – 2021 richtte het project zich op het ondersteunen van de Rotterdamse v(s)o- en OPDC-docenten en op het omgaan met grensoverschrijdend gedrag van leerlingen.

Wil je meer informatie over het project? Neem contact op met projectleider Nadine de Boer (ndboer@lmc-vo.nl).

Lees meer
Eenheid Zorg stuurt, steunt en inspireert
08 Sep, 2020

Ruim een jaar geleden is met medewerkers van de Eenheid Zorg een traject gestart om het imago en de dienstverlening meer glans te geven. Zo wordt er sterker ingezet op de samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de Eenheid Zorg;  het Expertisecentrum en het OPDC-Rotterdam.

Om alle ketenpartners meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die vanuit de Eenheid Zorg plaats vinden is er een nieuwe visie ontwikkeld en is de website geheel vernieuwd. Als klap op de vuurpijl zijn ook de logo’s met de tijd meegegaan. 

 

Je hebt het zelf kunnen zien; de Eenheid Zorg stuurt, steunt en inspireert!

Lees meer
Nieuw! COMET-training
02 Sep, 2020

Het Expertisecentrum Eenheid Zorg biedt met de start van het nieuwe schooljaar de COMET-training aan. Deze training is bedoeld voor jongeren met een negatief zelfbeeld, die daardoor gehinderd worden in hun dagelijks functioneren. Het gaat daarbij om jongeren met een negatief zelfbeeld die rationeel wel weten dat ze waardevol zijn, maar het niet zo voelen. De training wordt meestal uitgevoerd als aanvulling op de primaire therapie (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of interpersoonlijke therapie). De training kan echter ook fungeren als een laagdrempelig begin van een behandeltraject of als losstaande training bij jongeren met lichte problematiek.

Lees meer