Save the date: 22 september 2022, 13.00 - 17.00 uur, De Kuip
18 Mar, 2022

Save the date: 22 september 2022, 13.00 - 17.00 uur, De Kuip
Conferentie ‘Agressie en wapenbezit onder Rotterdamse jongeren’.

Op 22 september 2022 vindt de conferentie ‘Agressie en wapenbezit onder Rotterdamse jongeren’ plaats. De conferentie staat in het teken van verbinding en samenwerking rond dit thema en is bedoeld voor alle Rotterdamse professionals die te maken hebben en werken met jongeren in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Wil je in april het definitieve programma ontvangen? Stuur dan een e-mail naar conferentie22september2022@lmc-vo.nl. Kijk voor meer informatie op Conferentie agressie en wapenbezit onder Rotterdamse jongeren - Onderwijs010.

 

Lees meer
Nationaal Programma Onderwijs
07 Mar, 2022

Ondersteuning Eenheid Zorg bij NPO-interventies

Scholen hebben in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs interventies in hun plannen opgenomen waarbij de Eenheid Zorg kan ondersteunen. Eenheid Zorg biedt leerlingen nieuwe kansen door te werken aan het inzicht in hun mogelijkheden en het versterken van hun vaardigheden.

Daarvoor hebben wij aanbod op het gebied van:

  • De sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
  • (Extra) inzet van personeel en ondersteuning

Heb je interesse in de genoemde items neem dan contact op met Stephanie Boutkan (SBoutkan@lmc-vo.nl)

Lees meer
Vacature stageplek Expertisecentrum Eenheid Zorg
07 Feb, 2022

Betreft schooljaar 2022-2023. 

Contact voor meer informatie:

Veerle Meijer, GZ-psycholoog: vmeijer@lmc-vo.nl Tel: 010 7147300

Lees meer
Overzicht trainingen Expertisecentrum 2022
26 Jan, 2022

De scholen kunnen de leerlingen opgeven tot uiterlijk 16 februari 2022.

Lees meer
PROJECT: SOCIALE VEILIGHEID
03 Dec, 2021

De krachten bundelend

De toename van geweldsincidenten onder jongeren vraagt om een gezamenlijke aanpak van gemeente en onderwijs (en haar partners). Vanuit Eenheid Zorg heeft LMC-VO dit opgepakt.

In het Eenheid Zorg-project ‘De krachten bundelend naar sociale veiligheid in het Rotterdamse voortgezet onderwijs’ werkt LMC-VO samen met (o.a.) CVO, BOOR, Yulius, De Waag, Erasmus Universiteit Rotterdam en Gemeente Rotterdam. Het centrale doel van het project is het versterken van de sociale veiligheid in en rondom Rotterdamse vo-scholen. In het schooljaar 2020 – 2021 richtte het project zich op het ondersteunen van de Rotterdamse v(s)o- en OPDC-docenten en op het omgaan met grensoverschrijdend gedrag van leerlingen.

Wil je meer informatie over het project? Neem contact op met projectleider Nadine de Boer (ndboer@lmc-vo.nl).

Lees meer
Eenheid Zorg stuurt, steunt en inspireert
08 Sep, 2020

Ruim een jaar geleden is met medewerkers van de Eenheid Zorg een traject gestart om het imago en de dienstverlening meer glans te geven. Zo wordt er sterker ingezet op de samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de Eenheid Zorg;  het Expertisecentrum en het OPDC-Rotterdam.

Om alle ketenpartners meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die vanuit de Eenheid Zorg plaats vinden is er een nieuwe visie ontwikkeld en is de website geheel vernieuwd. Als klap op de vuurpijl zijn ook de logo’s met de tijd meegegaan. 

 

Je hebt het zelf kunnen zien; de Eenheid Zorg stuurt, steunt en inspireert!

Lees meer
Nieuw! COMET-training
02 Sep, 2020

Het Expertisecentrum Eenheid Zorg biedt met de start van het nieuwe schooljaar de COMET-training aan. Deze training is bedoeld voor jongeren met een negatief zelfbeeld, die daardoor gehinderd worden in hun dagelijks functioneren. Het gaat daarbij om jongeren met een negatief zelfbeeld die rationeel wel weten dat ze waardevol zijn, maar het niet zo voelen. De training wordt meestal uitgevoerd als aanvulling op de primaire therapie (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of interpersoonlijke therapie). De training kan echter ook fungeren als een laagdrempelig begin van een behandeltraject of als losstaande training bij jongeren met lichte problematiek.

Lees meer