Het Expertisecentrum Eenheid Zorg biedt met de start van het nieuwe schooljaar de COMET-training aan. Deze training is bedoeld voor jongeren met een negatief zelfbeeld, die daardoor gehinderd worden in hun dagelijks functioneren. Het gaat daarbij om jongeren met een negatief zelfbeeld die rationeel wel weten dat ze waardevol zijn, maar het niet zo voelen. De training wordt meestal uitgevoerd als aanvulling op de primaire therapie (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of interpersoonlijke therapie). De training kan echter ook fungeren als een laagdrempelig begin van een behandeltraject of als losstaande training bij jongeren met lichte problematiek.

 

De training kan zowel aan individuele leerlingen als aan groepen worden geboden. Bij beide versies is ook een oudersessie om de voortgang te bespreken.

 

De individuele training bestaat uit 7 sessies van 45 minuten.

De groepstraining bestaat uit 8 sessies van 60 minuten.

 

Om een leerling aan te melden voor de COMET-training, vragen we je het “intakeformulier trainingen Expertisecentrum” in te vullen en aan ons te retourneren.