Het aantal geweldsincidenten in en rond Rotterdamse scholen is de laatste tijd toegenomen. Om de veiligheid op de Rotterdamse scholen te verbeteren werken Koers VO en de drie grote schoolbesturen in Rotterdam samen in het project “de krachten bundelend naar kwaliteit en veiligheid’. Met dit project willen we inzicht krijgen in succesvolle interventies gericht op veiligheidsbeleving en het omgaan met incidenten. Het doel is te komen tot een specialistische aanpak voor de scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam. Het orthopedagogisch didactische centrum (OPDC) is hierbij onze proeftuin om de nodige expertise op te bouwen rondom het terrein van sociale veiligheid.

Wat ga je doen?

  • Het in kaart brengen van de huidige richtlijnen en methoden m.b.t. veiligheid in en om de Rotterdamse vo-scholen;
  • Het in kaart brengen van mogelijke alternatieve of aanvullende evidence-based richtlijnen en methoden m.b.t. veiligheid in en om de Rotterdamse vo-scholen;
  • Het opzetten en uitvoeren van een casestudy om de onderzochte richtlijnen en methoden te toetsen en te optimaliseren binnen de praktijk van het OPDC;
  • Het ontwikkelen en op termijn uitrollen van een aanbod op basis van succesvolle interventies in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag, welke gebruikt kan worden door alle Rotterdamse vo-scholen.

 
Je werkt hierbij samen met de projectleider en de adviesraad, bestaande uit een vertegenwoordiger vanuit de Rotterdamse schoolbesturen, Koers VO, de Erasmus Universiteit en de gemeente Rotterdam.

 

De regie over het project ligt bij het Expertisecentrum Eenheid Zorg. Het Expertisecentrum (EC) is onderdeel van LMC-VO en biedt psychodiagnostisch onderzoek en begeleiding van jongeren en heeft een ondersteunende en adviserende rol naar de scholen van het eigen bestuur en de scholen daarbuiten. Het Expertisecentrum is een inspirerende werkplek met gemotiveerde collega’s waarbij kwaliteit van zorg en zorg voor elkaar hoog in het vaandel staan.

Wij bieden:

  • inschaling in schaal 11 CAO vo (max. €5012,- bij 1,0)
  • de vakantieregeling loopt gelijk aan de schoolvakanties voorgezet onderwijs;
  • een levensfase gebonden keuzebudget;
  • een persoonsgebonden budget voor je persoonlijke ontwikkeling;
  • 0,8/1 FTE (32-40 uur), op basis van een projectaanstelling van minimaal een jaar. Detachering behoort tot de mogelijkheden. De standplaats is het Expertisecentrum Eenheid Zorg.


Wil je meer weten over het team en/of het project, e-mail of bel dan met Nadine de Boer, teamleider van het Expertisecentrum, tel. 06-29526350. Je reactie en CV kun je e-mailen naar ndboer@lmc-vo.nl De vacature staat open tot er een geschikte kandidaat is gevonden.