Advisering

Deelname intakevergadering

Een gedragswetenschapper van het Expertisecentrum kan deelnemen aan de intake vergaderingen om advies te geven voor het plaatsingsniveau en de benodigde extra begeleiding van leerlingen.

Consultatie

Bij een consultatie geven onze medewerkers advies op maat over de ondersteuningsmogelijkheden van specifieke  leerlingen  en/of en de ondersteuningsvraag van de docenten met het omgaan van (specifieke) leerlingen. Doel is de handelingsbekwaamheid van de docenten te vergroten en het leerproces van de leerlingen te verbeteren.

Advies op maat