COMET-training

COMET-training

Het Expertisecentrum Eenheid Zorg biedt de COMET-training aan. Deze training is bedoeld voor jongeren met een negatief zelfbeeld, die daardoor gehinderd worden in hun dagelijks functioneren. Het gaat daarbij om jongeren met een negatief zelfbeeld die rationeel wel weten dat ze waardevol zijn, maar het niet zo voelen. De training wordt meestal uitgevoerd als aanvulling op de primaire therapie (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of interpersoonlijke therapie). De training kan echter ook fungeren als een laagdrempelig begin van een behandeltraject of als losstaande training bij jongeren met lichte problematiek.

Het individuele protocol bestaat uit 7 sessies van 45 minuten.

Het groepsprotocol bestaat uit 8 sessies van 60 minuten.

Bij beide versies is er ook een oudersessie om de voortgang te bespreken.

Er wordt een voor- en nameting gedaan om de kwaliteit en vooruitgang van de deelnemers te meten. Dit wordt gedaan door middel afname van vragenlijsten gericht op het zelfbeeld.

Aanmelding Training

Informatiefolder COMET-training