Meidenvenijn

Meidenvenijn

Meidenvenijn maakt meiden bewust van hun eigen rol en het effect van hun gedrag op

anderen. Op een positieve en effectieve manier wordt pestgedrag binnen een groep

aangepakt, waardoor er (weer) een veilig sociaal klimaat binnen de groep ontstaat. 

Doelgroep

Het leer– en werkklimaat op school kan behoorlijk verstoord raken door pestgedrag. Daarnaast kan het ook persoonlijke gevolgen voor de betrokkenen hebben. Met de anti-pestmethode Meidenvenijn wordt pestgedrag onder meisjes besproken en aangepakt. Meisjes pesten vaak anders dan jongens. Zij verweven het pestgedrag in hun sociale relaties. Denk hierbij aan roddelen, buitensluiten, negeren en afwijzen. Doormiddel van leuk uitziend en modern lesmateriaal worden  de verschillende rollen binnen een groep en het gedrag van meiden bespreekbaar gemaakt.

Opzet

De training wordt, in een groep van maximaal tien leerlingen, gegeven door één of twee opgeleide trainers (afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen). De training bestaat uit vier bijeenkomsten van 2 uur (één keer per week) die plaatsvinden onder schooltijd. In de bijeenkomsten wordt er aan de hand van het delen van eigen ervaringen, kernkwaliteiten en valkuilen, invuloefeningen, 5G schema’s  en het spelen van rollenspellen geoefend met   diverse vaardigheden. De training zorgt ervoor dat er bewustwording wordt gecreëerd van het effect van eigen gedrag op anderen en hoe  je negatief gedrag kunt ombuigen naar   positief gedrag.

Duur/frequentie
4 x 2 uur 

Aanmelding training

Klik hier voor de Folder Meidenvenijn