Team

Team

Wie werken er?
Het Expertisecentrum bestaat uit een team van GZ-psychologen, psychologen, orthopedagogen en psychologisch medewerkers. Daarnaast zijn er structureel een of twee stagiairs psychologie of orthopedagogiek.

 

GZ-psychologen
Gedragswetenschappers (orthopedagoog, psycholoog)
Psychodiagnostisch medewerkers
Begeleider Passend Onderwijs (BPO)
Overstapcoaches
Expertisecentrum ondersteunend personeel
Directie Expertisecentrum