Over Expertisecentrum Rotterdam

Over Expertisecentrum Rotterdam

Heb je als ouder vragen over de schoolontwikkeling van je kind?
Heb je als docent behoefte aan advies rondom onderwijsondersteuning?
Heb je als school behoefte aan trainingen voor leerlingen?
Wil je als leerling beter leren omgaan met je boosheid?

Met al deze vragen en meer kun je terecht bij het Expertisecentrum Rotterdam Eenheid Zorg.
Het Expertisecentrum richt de aandacht en activiteiten op de leerling, de school, de individuele docent en ouders/verzorgers.
In samenwerking met hen wordt gewerkt aan een effectieve en veilige leeromgeving.

Wat is het Expertisecentrum Eenheid Zorg?
Het Expertisecentrum Eenheid Zorg is een onderdeel van LMC Voortgezet Onderwijs, een groot Rotterdams schoolbestuur voor voortgezet onderwijs met 24 vestigingen en 8.000 leerlingen. Het werk is dan ook voornamelijk gericht op jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. Dit zijn veelal leerlingen van scholen van LMC Voortgezet Onderwijs, maar ze kunnen ook van andere schoolbesturen komen.

De ambitie van het LMC Voortgezet Onderwijs is dat iedere leerling de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft om zijn schoolcarrière succesvol te doorlopen en af te ronden. Het Expertisecentrum Eenheid Zorg richt de aandacht en activiteiten op de leerling, de organisatie, de individuele docent en ouders/verzorgers. In samenwerking met hen werken wij aan een effectieve leeromgeving.

Wat biedt het Expertisecentrum?
Het Expertisecentrum biedt psychodiagnostisch onderzoek en begeleiding van jongeren. Daarnaast hebben we een ondersteunende en adviserende rol naar scholen toe. Wij werken volgens de beroepscodes en richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen, de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen en Stichting Dyslexie Nederland.