Systeemtherapie

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen.

De klachten en problemen van kinderen en jongeren, hebben impact op hun relaties en vriendschappen, ofwel op hun systeem. Voor kinderen en adolescenten zijn de andere gezinsleden meestal de belangrijkste personen in hun dagelijks leven. Relaties tussen ouders/verzorgers en kinderen zijn vaak nog erg verweven met elkaar en hebben dus over en weer invloed op elkaar. Het doel van systeemtherapie is om als kind of jongere samen met de andere gezinsleden oplossingen te vinden voor gezinsfactoren die een beter functioneren in de weg staan.

En zo elkaar te leren begrijpen, positief te beïnvloeden en te ondersteunen waardoor de balans hersteld wordt. Dit gebeurt door met elkaar in gesprek te gaan.

Aanmelding intensief begeleidingstraject
Om een leerling aan te melden voor het begeleidingstraject, dient u onderstaand formulieren in te vullen en aan ons te retourneren: 

Intakeformulier Intensief Begeleidingstraject

Toestemmingsformulier