Psycho-educatie

Psycho-educatie

Psycho-educatie helpt om een helder beeld te krijgen van de problemen waar je als kind of ouder zelf mee te maken kunt krijgen en waar deze problemen vandaan komen. Wanneer je snapt waarom je je op een bepaalde manier gedraagt, ontstaat er ruimte voor acceptatie. Ook leer je als ouders of leerkracht waar gedrag vandaan komt. Daarnaast krijg je praktische handvatten nieuwe vaardigheden voor het omgaan met dat gedrag.

Psycho-educatie is gericht op het geven van voorlichting en informatie over wat een bepaald psychiatrisch beeld (zoals ADHD of ASS) inhoudt. Tijdens een aantal gesprekken leer je wat er met jou aan de hand is. Wat zijn de kenmerken van je psychische probleem en wat is eraan te doen? Ook bespreken jullie de gevolgen voor jou en je omgeving. En hoe jullie hiermee om kunnen gaan. Je behandelaar overlegt samen met jou hoe lang en hoe intensief de behandeling is. Door psycho-educatie leer je meer over jezelf en je probleem. Ook je omgeving krijgt vaak meer begrip.

Aanmelding Psycho-educatie
Om een leerling aan te melden voor het begeleidingstraject, dient u onderstaand formulieren in te vullen en aan ons te retourneren: 

Intakeformulier Intensief Begeleidingstraject

Toestemmingsformulier