EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Iedereen maakt wel eens iets ergs mee, maar meestal wordt dit door ons brein goed verwerkt en herinneren we het ons als een nare gebeurtenis, maar heeft het geen invloed meer op ons dagelijks leven. Soms lukt dit echter niet. En dan blijven er steeds nare beelden omhoog komen, komt de gebeurtenis elke nacht in een droom terug of maakt het iemand overdreven bang of schrikachtig bij confrontatie met iets wat doet denken aan de nare gebeurtenis. Als het een rol gaat spelen in je dagelijks leven kan je hier onzeker, angstig of teruggetrokken van worden of juist gedragsproblemen krijgen, we noemen dit dan een trauma. 

EMDR is een behandelmethode die inzet op de manier waarop dit trauma is opgeslagen in je brein. Dit werd bij toeval ontdekt door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. Zij ontdekte dat haar ogen tijdens een wandeling door het bos alle kanten op bewogen. Ze merkte dat dit een rustgevende werking had op de storende gedachten die zij op dat moment had. Daarna zijn er vele onderzoeken gedaan naar de werking van dit fenomeen.

Bij gewone herinneringen gaat de informatie van de zintuigen naar de hersenen, waar deze wordt geregistreerd en verwerkt als een mix van feiten, indrukken en interpretaties. Bij traumatische ervaringen waarbij intense angst, hulpeloosheid of gevaar een rol spelen, kondigt het lichaam echter een alarmtoestand af. Dan kunnen prikkels, zoals beelden, geuren of geluiden de negatieve herinnering plotseling weer heractiveren. Je voelt dan weer dezelfde emoties en raakt keer op keer van slag. EMDR maakt dat de emotionele lading van de herinnering minder wordt, door tegelijk een beroep te doen op je werkgeheugen, bijvoorbeeld door het met je ogen volgen van de vingers van de behandelaar, een lampje op een lichtbalk of het 'tappen' met de handen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het een effectieve methode is om traumatische gebeurtenissen te behandelen in relatief korte tijd/weinig sessies.

Aanmelding EMDR
Om een leerling aan te melden voor het begeleidingstraject, dient u onderstaand formulieren in te vullen en aan ons te retourneren: 

Intakeformulier Intensief Begeleidingstraject

Toestemmingsformulier

Folder EMDR