Scholing

De ambitie van het LMC Voortgezet Onderwijs is dat iedere leerling de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft om zijn schoolcarrière succesvol te doorlopen en af te ronden. Het Expertisecentrum Eenheid Zorg biedt de scholen ondersteuning om een effectieve leeromgeving te creëren. 

Het Expertisecentrum kan afhankelijk van de vraag diverse scholingen bieden aan docenten, ondersteuningscoördinatoren, intern begeleiders etc. Voorbeelden van scholingen zijn: psychopathologie in het onderwijs, signaleren en omgaan met dyslexie en/of dyscalculie en het werken met handelingsplannen.