Adit

ADIT (Adaptieve Digitale Intelligentietest) De ADIT is een adaptieve digitale capaciteitentest voor groep 8. Door de adaptieve afnameroutine past de testinhoud zich (zoveel mogelijk) aan het niveau van de leerlingen aan. Hierdoor worden zij niet onnodig geconfronteerd met voor hen te makkelijke of te moeilijke opgaven. De ADIT kan ingezet worden om het advies dat richting het voortgezet onderwijs gegeven wordt, te ondersteunen. Daarnaast kan de ADIT gebruikt worden voor bepaling van de ondersteuningsbehoefte van een leerling. Een goede inschatting van de mogelijkheden van de leerling draagt rechtstreeks bij aan een passend advies en vergroot daardoor de kans dat de leerling zijn schoolloopbaan met succes doorloopt. Afname duurt circa 2 uur.