De ART (Aggression Replacement Training)

De ART (Aggression Replacement Training)

De afkorting ART staat voor Aggression Replacement Training, oftewel de agressie regulatie training. In deze training leren jongeren hoe ze hun boosheid zelf onder controle krijgen. De ART-training bestaat uit drie onderdelen, namelijk:

- Training sociale vaardigheden; waarin leerlingen leren hoe ze op een adequate manier met anderen moeten/kunnen omgaan.

-Training boosheidscontrole; waarin leerlingen aan de hand van een "boosheidscotroleteken" leren waar hun boosheid vandaan komt, hoe ze hun boosheid voelen opkomen en hoe ze deze onder controle kunnen houden.

-Training moreel redeneren; waarin leerlingen leren rekening te houden met andere mensen.

Doelgroep
De ART is geschikt voor leerlingen tussen de 12 en 23 jaar, die zich snel agressief (verbaal en/of fysiek) kunnen uiten.

Opzet
De training wordt in groepsverband gegeven. Er wordt gebruik gemaakt van voorbeelden en rollenspellen die gebaseerd zijn op eigen ervaringen. Hiermee kunnen de leerlingen de geleerde stappen direct toepassen op hun eigen ervaringen en vervolgens in de praktijk. Ook zullen er casussen naar voren komen met daar bijhorende vragen. Dit is bedoeld om de denkstijlen van de leerlingen in kaart te brengen en door middel van discussies hierover tussen leerlingen elkaar naar een hoger moreel niveau te brengen. Op de voorgrond staat dus leren van eigen en andermans ervaringen.

Duur/frequentie
De ART-training bestaat uit 20 bijeenkomsten van één uur. De training wordt op twee momenten in de week gegeven. Dit betekent dat de leerlingen 10 weken lang, twee keer in de week de training zullen volgen. In schoolvakanties en op nationale feestdagen komen de bijeenkomsten te vervallen.

Aanmelding training

Informatiefolder ART