On the Socials

Informatie over On the Socials
Jongeren brengen veel tijd door op sociale media en de online leefwereld neemt een steeds belangrijkere plaats in. Deze (deels onzichtbare) wereld biedt vele kansen, maar kent soms ook een keerzijde. Wat zich afspeelt online komt vaak ook de school binnen en kan invloed hebben de onderlinge relaties en schoolprestaties.

In de nieuwe training On the socials worden door middel van interactieve oefeningen de thema’s online identiteit, online grenzen en online groepsdruk behandeld. De training is bedoeld voor onderbouwklassen in het voortgezet onderwijs (leerlingen van 12 tot 14 jaar).

Wat is het doel?
De training On the socials laat leerlingen kritisch kijken naar hun eigen online gedrag en zorgt voor bewustwording rondom de positieve en negatieve kanten van sociale media. De training heeft tot doel de weerbaarheid van leerlingen op sociale media te vergroten.

Wat is de opzet?
De training On the socials bestaat uit vier bijeenkomsten van 1 uur (in principe één keer per week) die plaatsvinden onder schooltijd. De training wordt klassikaal gegeven door twee trainers. Er wordt een maximum van 25 leerlingen gehanteerd.

Les 1 richt zich op online identiteit en de keuze om iets wel of niet te laten zijn op online accounts. Ook worden de voor- en nadelen van sociale media besproken.

Les 2 gaat over online gedrag en grenzen. Impliciete en expliciete online gedragsregels komen aan bod alsook het effect dat het delen of plaatsen van bepaalde posts kan hebben. Leerlingen oefenen met het bepalen en aangeven van eigen persoonlijke grenzen en die van een ander.

Les 3 gaat in op online groepsdruk. In de les wordt besproken wat groepsdruk is, welke uitingsvormen er zijn online en welke manieren er zijn om te voorkomen dat je iets doet wat je eigenlijk niet wil. Ook online pesten komt aan bod.

Les 4 gaat over het betrekken van anderen bij wat je tegenkomt online en waar je hulp kan zoeken bij problemen of wanneer je ergens tegenaan loopt online. Aan het einde van deze laatste les ontvangen de leerlingen een certificaat van deelname.

Wat wordt er van wie verwacht?

School
De school is de aanvrager van de klassikale training. Een klas kan worden aangemeld door het aanmeldformulier in te vullen en te mailen naar info@expertisecentrumrotterdam.nl.
In principe wordt de training preventief ingezet. Mocht het zo zijn dat er een aanleiding is voor het inzetten van de training (zoals een online incident), is het belangrijk dat de school dit vooraf bespreekt en bij aanmelding duidelijk vermeldt.

Leerlingen
Van leerlingen wordt verwacht dat zij een actieve houding hebben gedurende de les en op tijd aanwezig zijn. Bij de eerste les worden groepsafspraken gemaakt waar leerlingen zich aan dienen te houden.

Ouders
Voor ouders is een brief beschikbaar om hen te informeren over de inhoud en het doel van de training. Daarin wordt ook verwezen naar informatie en handvaten om als ouder zelf het gesprek aan te gaan over sociale media.

Wat kost het?
De training bestaat uit vier bijeenkomsten van 1 uur en wordt gegeven door twee trainers. De tijdsinvestering van de training is berekend aan de hand van de benodigde uren voor de lessen in combinatie met de administratieve tijd, zoals voorbereiding, terugkoppeling en reistijd.
De totale investering is €1.727,00 per klas.

Waar?
De lessen worden op de school van aanvraag gegeven in een klaslokaal. Voor de training is een smartboard en een flipover of whiteboard nodig. Overig materiaal wordt door de trainers meegenomen (naambordjes, etuis met stiften, opdrachten, etc.).

Aanmelding training
Klik hier voor het intakeformulier (groep)

Klik hier voor de folder "on the socials".