Psychodiagnostisch onderzoek (PO)

Psychodiagnostisch onderzoek (PO)

Een leerling kan bepaalde klachten ervaren die zijn of haar ontwikkeling belemmeren. Zo kan een leerling onzeker of angstig zijn, zich niet lekker in zijn vel voelen of gedragsproblemen vertonen. Als deze klachten niet aangepakt worden, kunnen ze een steeds groter probleem worden, voor de leerling zelf, de ouders en de leerkracht. Om tot inzicht in de gevoelens en het gedrag van de leerling te komen en hier een sluitende aanpak bij te ontwikkelen, kan een psychologisch onderzoek aangevraagd worden. Het Expertisecentrum doet diagnostisch onderzoek bij jongeren met allerhande problematiek, zoals angst- en depressieklachten, gedragsproblemen, aandachtsproblemen en vermoedens van autisme. Het onderzoek wordt na toestemming van ouders en/of leerling aangevraagd door de school middels een aanmeldingsformulier.

Afname onderzoek
Er zijn meerdere contactmomenten van 1 tot 1,5 uur per keer, te weten:

  1. intakegesprek met leerling en ouders
  2. twee testafnamemomenten
  3. adviesgesprek met leerling en ouders
  4. terugkoppeling school

 

Een volledig onderzoek, inclusief analyse en verslaglegging, zal ongeveer 17 uur in beslag nemen.

Optioneel als aanvullend onderzoek PO:

- Observatie

- Onderzoek naar autisme/ADHD

Aanmelding
Klik hier om naar de aanmeldformulieren te gaan.

Informatiefolder PO