Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de coachee.

Video Interactie Begeleiding (VIB)
Als docent kun je je op verschillende manieren verder professionaliseren. Een van die manieren is Video Interactie Begeleiding (VIB) met een medewerker van het EC als coach. De docent en de coach stellen samen de ontwikkelvraag van de docent vast. De coach filmt vervolgens een les waarna ze de gefilmde les bespreken aan de hand van die vraag. Het accent bij V.I.B ligt op de positieve bekrachtiging van de docent. De ervaring leert dat het terug zien van het eigen handelen en de reactie van de leerlingen, veel inzicht geven in de manier waarop dat handelen invloed heeft op het functioneren van de klas. 

Peercoaching
Het doel van peercoaching is om leerlingen vaardigheden aan te leren om te helpen bemiddelen bij ruzies. Leerlingen worden opgeleid tot bemiddelaars en gaan het gesprek aan met de ruziemakers. Zij worden hierbij ondersteund door coördinatoren binnen de school.

Peercoaching is een schoolbrede aanpak voor conflicthantering. Onderdeel van de voorbereiding zijn de werving en selectie van de coördinatoren en een training van de coördinatoren. Voor de leerlingen die peercoach worden loopt een vergelijkbaar traject dus ook werving en selectie van de peercoaches en de training van de coaches.