Psychomotorische therapie in samenwerking Met meer naar buiten

Psychomotorische therapie in samenwerking Met meer naar buiten

Het Expertisecentrum werkt voor het aanbod van Psychomotore therapie samen met praktijk Met Meer Naar Buiten.

Psychomotorische Therapie is een ervaringsgerichte therapievorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van bewegingsvormen en -activiteiten om problemen / klachten in kaart te brengen en vervolgens deze te bewerken met als doel het verminderen, dan wel opheffen van het probleem / de klacht. Bewegen en ervaren staan dus centraal in deze therapievorm.

Door middel van PMT wordt aan persoonlijke doelen gewerkt. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van buiten(sport), de natuur en de eigen leefomgeving. Buiten valt zo veel te beleven, te ervaren, waardoor er bijna als vanzelf de ruimte ontstaat om te ontwikkelen, te leren.


Wanneer PMT?

  • Reguleren van aandacht, gedrag en emoties
  • Vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid
  • Bevorderen van sociale vaardigheden en verminderen van sociale angst
  • Omgaan met stressvolle levensgebeurtenissen

Waar?
Deze therapievorm is gericht op het ervaringsgerichte leren waarbij bewegingsvormen en activiteiten worden gebruikt om vaardigheden te ontwikkelen. Met Meer Naar Buiten is daarom gevestigd op een bijzondere plek, Outdoor Valley. De behandeling vindt daar ook plaats.

Adres: Hoeksekade 141, 2661 JL Bergschenhoek

www.metmeernaarbuiten.nl

Om een leerling aan te melden voor het begeleidingstraject, dient u onderstaand formulieren in te vullen en aan ons te retourneren: 

Intakeformulier Intensief Begeleidingstraject

Toestemmingsformulier