ACT, Acceptance and Commitment Therapy

ACT, Acceptance and Commitment Therapy

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. In het Engels betekent ACT: DOEN.

Feel the fear and do it anyway! Het kan best spannend zijn om nieuwe dingen te doen.

ACT helpt je om met negatieve gebeurtenissen om te gaan. Je leert anders op je gedachten te reageren. Je leert onder andere dat moeilijke gevoelens nou eenmaal ook bij het leven horen, in plaats van er veel weerstand voor te ervaren. Dat kost namelijk veel energie. Zo word je veerkrachtiger, wat betekent dat je makkelijker met moeilijke dingen kan omgaan.

ACT bestaat uit twee onderdelen: Acceptance & Commitment.

Acceptance betekent: acceptatie, dus aanvaarden dat iets zo is.

Commitment betekent betrokkenheid, dat je je ergens verbonden mee voelt of iets belangrijk vindt en daardoor doet.

Je leert bij het Acceptance-onderdeel ruimte te maken voor vervelende gevoelens, afstand te nemen van moeilijke gedachten, op een andere manier naar jezelf te kijken en tenslotte je aandacht te richten op het hier en nu in plaats van op het verleden of de toekomst. Je leert op een handige manier om te gaan met persoonlijke obstakels - dus met wat jou in jezelf tegenhoudt. Met de vaardigheden om te accepteren hoe het nu is en gewoon verder te gaan, zul je merken dat je niet meer zo snel vastloopt.

Het Commitment-onderdeel richt zich op het investeren in wat jij echt belangrijk vindt in het leven, waarna je je duidelijk gaat bezighouden met de dingen die er voor jou echt toe doen.

Deze twee kernonderdelen samen zorgen ervoor dat je je niet laat tegenhouden door je gedachten over wat je niet kunt doen, maar kunt kiezen om de dingen te doen die jij belangrijk vindt!

Aanmelding intensief begeleidingstraject
Om een leerling aan te melden voor het begeleidingstraject, dient u onderstaand formulieren in te vullen en aan ons te retourneren: 

Intakeformulier Intensief Begeleidingstraject

Toestemmingsformulier