Dyscalculieonderzoek

Dyscalculieonderzoek

Dyscalculie is een ernstige stoornis met betrekking tot rekenen/wiskunde. Het is een hardnekkig probleem dat met extra begeleiding van de leerling, bijvoorbeeld remedial teaching, niet zomaar verdwijnt. Bij sommige leerlingen zijn er aanwijzingen dat zij in hun leerproces worden gehinderd door een leerstoornis als dyscalculie. Het Expertisecentrum kan dan onderzoek doen naar dyscalculie. Voorafgaand aan een dergelijk onderzoek wordt het dossier bekeken en vullen ouders en school een vragenlijst in. Aan de hand van deze gegevens wordt besloten tot het wel of niet uitvoeren van een onderzoek naar dyscalculie.

Inhoud
Het onderzoek bestaat uit opgaven die de beheersing meten van rekenen, klokkijken en grafieklezen, opgaven die het ruimtelijk inzicht meten en een cijferdictee.

 

Afname onderzoek
Het onderzoek duurt voor de leerling ongeveer 1,5 tot 2 uur. In totaal, inclusief screening, analyse en verslaglegging, neemt het onderzoek ongeveer 9 uur in beslag.

Dyscalculieverklaring
Wanneer er bij een leerling inderdaad sprake is van dyscalculie, dan krijgt hij een officiële dyscalculieverklaring. Hiermee kan verlenging van het centraal schriftelijk examen bij de exacte vakken worden aangevraagd. In het verslag van het onderzoek staan altijd adviezen over de begeleiding van de betreffende leerling in de klas en eventueel bij de remedial teacher.

Aanmelding
Klik hier om naar de aanmeldformulieren te gaan.

 

Informatiefolder Dyscalculie