Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij/zij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Cognitieve Gedragstherapie is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van de cliënt is van belang. Samen met de behandelaar ga je ontdekken hoe de 'foute' denkgewoonte is ontstaan. Door trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door huiswerk kom je tot nieuwe gedachten en positiever gedrag. Bij kinderen worden ouders altijd betrokken bij de behandeling.

Bij het Expertisecentrum werken we o.a. met de volgende erkende CGT programma’s (tussen haakjes de klachten waarvoor het programma bedoeld is):

  • Doepressie (depressieve klachten)
  • Denken + doen = durven (angstklachten)
  • Denk goed, voel je goed (angst, stemmingsklachten)
  • Vol hoofd (ADHD)
  • Ik ben speciaal (autisme)
  • TF-CGT (trauma)
  • Write junior (trauma)
  • COMET individueel (negatief zelfbeeld)
  • Rouwhulp (wouw)
  • Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten (emotieregulatie)

Aanmelding intensief begeleidingstraject
Om een leerling aan te melden voor het begeleidingstraject, dient u onderstaand formulieren in te vullen en aan ons te retourneren: 

Intakeformulier Intensief Begeleidingstraject

Toestemmingsformulier

Folder cognitieve gedragstherapie