Dyslexieonderzoek

Dyslexieonderzoek

Sommige leerlingen worden in hun leerproces sterk gehinderd door lees- en/of spellingsproblemen. Deze problemen zouden voort kunnen komen uit een leerstoornis als dyslexie. Om vast te stellen of er inderdaad sprake is van dyslexie kan het Expertisecentrum een dyslexieonderzoek uitvoeren. Voorafgaand aan een dyslexieonderzoek wordt het dossier bekeken en vullen ouders een vragenlijst in. Aan de hand van deze gegevens wordt besloten tot het wel of niet uitvoeren van een dyslexieonderzoek.

Inhoud
Het onderzoek vindt plaats volgens de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland. Het dyslexieonderzoek bestaat uit lees- en spellingsonderdelen, onderdelen die betrekking hebben tot de fonologische informatieverwerking en serieel benoemen, geheugentests en een intelligentietest.

Afname onderzoek
Het onderzoek duurt voor de leerling ongeveer 1,5 tot 2 uur. In totaal, inclusief screening, analyse en verslaglegging, neemt het onderzoek ongeveer 7,5 uur in beslag.

Dyslexieverklaring
Wanneer een leerling inderdaad dyslectisch blijkt te zijn, dan krijgt hij een officiële dyslexieverklaring. Hiermee kan de leerling onder andere aanspraak maken op verlenging van het schriftelijke examen en compenserende maatregelen. In het verslag van het onderzoek staan altijd adviezen over de begeleiding van de betreffende leerling in de klas en eventueel bij de remedial teacher.

Aanmelding
Klik hier om naar de aanmeldformulieren te gaan.

 

Informatiefolder Dyslexie