Training

Het Expertisecentrum biedt verschillende groepstrainingen voor leerlingen aan. De trainingen zijn gericht op verschillende soorten (internaliserende en externaliserende) problematiek. De trainingen vinden plaats op de Zaagmolenstraat 91 te Rotterdam. Mocht het wenselijker zijn om de training op locatie te geven, bijvoorbeeld bij het hebben van meerdere leerlingen voor een training, kan er een aparte offerte opgemaakt worden.

Aanmelding training
Klik hier voor het intakeformulier voor de ART-, Examenvrees-,Comet, (Sexuele)weerbaarheid,- faalangstreductie- en SOVA training. 

Klik hier voor de aanmeldformulier voor de overige trainingen (On the Socials,  Meidenvenijn.