Begeleider Passend Onderwijs (BPO)

Begeleider Passend Onderwijs (BPO)

De BPO is onder verantwoordelijkheid van de ondersteuningscoördinator van de school belast met de coördinatie en uitvoering van het ondersteuningsbeleid in de school, de begeleiding en professionalisering van leraren en ondersteunt bij de ontwikkeling van het ondersteuningsbeleid op school.

Team: