GZ-psychologen

GZ-psychologen
  • Tot het takenpakket van onze gezondheidszorgpsychologen (gz-psychologen) behoren psychodiagnostisch onderzoek, indicatiestelling en behandeling van uiteenlopende psychische klachten. Ook hebben zij een coördinerende rol in de diagnostiek en behandeling door de gedragswetenschappers. Zij hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van het Expertisecentrum en de professionalisering van het team waarbij onze visie op de onderwijsondersteuning van leerlingen  leidend is.

    De GZ-psychologen zijn BIG-geregistreerd.

    Team:
  • Daniëlle de Jong, DdeJong2@lmc-vo.nl
  • Veerle Meijer, vmeijer@lmc-vo.nl 
  • Elza van Hamburg, EvanHamburg@lmc-vo.nl
  • Lara Bervoets, LBervoets@lmc-vo.nl