Psychodiagnostisch medewerkers

Psychodiagnostisch medewerkers

De psychodiagnostisch medewerkers leveren een bijdrage aan de verheldering van problemen of probleemgedrag van leerlingen door middel van psychodiagnostisch onderzoek om te komen tot een behandelingsadvies, in samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van de gedragswetenschappers.

Team: